ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลแม่กุ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 1

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำโดยนางจริยา  บุญจันทร์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) นางทักษพร […]

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลแม่กุ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 1

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำโดยนางจริยา  บุญจันทร์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) นางทักษพร […]

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลแม่กุ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 1

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำโดยนางจริยา  บุญจันทร์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) นางทักษพร […]

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลแม่กุ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 1

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวง เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำโดยนางจริยา  บุญจันทร์ (ผู้อำนวยการกองการศึกษา) นางทักษพร […]